Zelfstandig Ondernemer

In 2017 heb ik besloten om mij meer te verdiepen in de digitale overheid en de informatiesamenleving. De jaren daarvoor heb ik voornamelijk beleids- en communicatieconcepten ontwikkeld, begeleid en uitgevoerd op het gebied van onderwijs, diversiteit & inclusie, arbeid, ondernemerschap en maatschappelijke participatie. 

The best way to predict the future is to create it. - Peter Drucker

Huidige opdracht

Logius is de dienst digitale overheid en onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De diensten en standaarden van Logius zijn voor de gehele overheid ontwikkeld. Logius is verantwoordelijk voor het beheer, de doorontwikkeling en de overheidsbrede toepassingen van deze diensten en standaarden.

Als sr. Programma Adviseur-Secretaris ondersteun ik de programmamanager eID en de projectleiders bij de versterking van het Nederlandse eID-landschap. Ik denk mee over inhoudelijke vraagstukken en bereid besluitvorming voor. Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor de voortgangsrapportages en participeer ik in overleggen en werkgroepen.

Meer informatie

Opdrachtgevers

Ik heb voor verschillende opdrachtgevers gewerkt variërend van de Hogeschool van Rotterdam tot aan IVO Rechtspraak.

Meer informatie

Opdrachtgevers

Sinds 28 oktober 2021 ben ik de nieuwe voorzitter van het Landelijke Diversiteitnetwerk van D66. Het netwerk zet zich in voor meer inclusie en diversiteit in de partij en de samenleving. Het groeiend aantal leden, bijna 500, laat zien hoe belangrijk dit thema is. Juist in de politiek kunnen we een bijdrage leveren aan een open en inclusieve samenleving. Een samenleving die zich herkent en vertegenwoordigd voelt in haar volksvertegenwoordigers en bestuurders.

Meer informatie

Over mij

Ik ben geboren in Den Haag, opgegroeid in Zoetermeer en op vijftienjarige leeftijd naar Schiedam verhuisd.

Lees meer

Politiek

Ik kies voor een stad waar we vrij kunnen zijn. Om te kunnen wonen, werken en leren. Voor gelijke kansen voor iedereen.

Lees meer

Volg me ook op Instagram.