Politiek

Ik kies voor een stad waar we vrij kunnen zijn. Om te kunnen wonen, werken en leren. Voor gelijke kansen voor iedereen. Met een positieve instelling en met een optimistische blik op de toekomst. Waarin we iedereen vrij laten, maar niemand laten vallen!

Kansengelijkheid in Schiedam verder verankeren! - Anouschka Biekman

Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Gemeenteraads-
verkiezingen 2022

Van 2018-2022 ben ik raadslid geweest in Schiedam. In deze periode heb ik me in de raad sterk gemaakt voor een inclusievere stad, betere leeromgeving in het onderwijs en het voorkomen van geweld achter de voordeur. Ik ga hiermee door en sta op plek #2 op de kandidatenlijst van D66 Schiedam.

Als ik straks voor een tweede periode in de raad zit, wil ik de kansengelijkheid in het onderwijs vergroten. Dit wil ik doen door ervoor te zorgen dat in Schiedam een pilot start waarbij kinderen en gezonde schoollunch krijgen. Daarnaast vind ik het belangrijk dat er een onderzoek komt naar onderadvisering in het onderwijs. Vrij zijn in Schiedam!

Stem 14, 15 en 16 maart D66 Schiedam

Meer informatie

Voorzitter Landelijk D66 Diversiteitsnetwerk.

Sinds 28 oktober 2021 ben ik de nieuwe voorzitter van het Landelijke Diversiteitnetwerk van D66. Het netwerk zet zich in voor meer inclusie en diversiteit in de partij en de samenleving. Het groeiend aantal leden, bijna 500, laat zien hoe belangrijk dit thema is. Juist in de politiek kunnen we een bijdrage leveren aan een open en inclusieve samenleving. Een samenleving die zich herkent en vertegenwoordigd voelt in haar volksvertegenwoordigers en bestuurders.

Meer informatie

Voorzitter Landelijk D66 Diversiteitsnetwerk.

Sinds 28 oktober 2021 ben ik de nieuwe voorzitter van het Landelijke Diversiteitnetwerk van D66. Het netwerk zet zich in voor meer inclusie en diversiteit in de partij en de samenleving. Het groeiend aantal leden, bijna 500, laat zien hoe belangrijk dit thema is. Juist in de politiek kunnen we een bijdrage leveren aan een open en inclusieve samenleving. Een samenleving die zich herkent en vertegenwoordigd voelt in haar volksvertegenwoordigers en bestuurders.

Meer informatie

Over mij

Ik ben geboren in Den Haag, opgegroeid in Zoetermeer en op vijftienjarige leeftijd naar Schiedam verhuisd.

Lees meer

Zelfstandig ondernemer

In 2017 heb ik besloten om mij meer te verdiepen in de digitale overheid en de informatiesamenleving.

Lees meer

Lets connect @Instagram